Vårt värdskap i coronatider

På Hampholmen följer vi Folkhälsomyndighetens och Socialstyrelsens riktlinjer och råd för att förhindra smittspridning av covid-19. I linje med det har vi utökat rutinerna för desinficering och städning för att våra gäster ska känna sig trygga i alla lägen. Du som känner minsta symptom som kan antyda en covid-19 infektion måste givetvis avstå från att besöka vår ö. Vi tillämpar sedvanliga hygien-och rengöringsrutiner, håller distans, undviker att ta i hand och ger varandra luftkramar i avvaktan på att pandemin har klingat av och det vanliga livet kan börja.