Hoppa till innehåll

Integritetspolicy

Värdskap i Väst följer Dataskyddsförordningen, GDPR, som syftar till att reglera hur företag behandlar personuppgifter, som är den information som direkt eller indirekt kan hänföras till en person. All form av personuppgiftshantering räknas enligt lag som behandling, det gäller oavsett om man använder automatiserade system eller inte. Exempel på behandling är insamling, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vår målsättning är att det ska vara enkelt och användarvänligt samtidigt som din integritet skyddas.

När du besöker vår webbplats för att ta del av information och erbjudanden på hemsidan så samlas inga uppgifter in som kan identifiera dig som person, ej heller kan din ip-adress identifieras. Besöket genererar statistik, men ingen data som kan identifiera dig som person.

Cookies

Webbplatsen använder cookies, en teknologi som används i syfte att förbättra för besökaren och ge tillgång till tjänstens alla funktioner. Cookies är små textfiler som sparas på din dator. När du använder tjänsten samtycker du till att vi använder denna teknik, t ex för att underlätta navigering, ge tillgång till olika funktioner eller för information om olika val. Ingen information lagras som kan identifiera dig som person, den används för att kunna känna igen vad som görs på webbplatsen. Våra cookies sparar således inte namn, kön, eller andra personuppgifter, då informationen som de ger är avidentifierad.

För att få en bild av hur besökarna använder webbplatsen används Google Analytics som använder JavaScript och cookies. Informationen som Google Analytics ger är anonymiserad och genererar inte information som kan identifiera dig som person, ej heller information om IP-adress.

Du kan själv välja att ta bort och blockera användningen av cookies genom att ändra inställningarna på i webbläsaren på din dator. Tänk dock på att webbtjänsten inte kommer att fungera optimalt vid blockering eller radering av cookies.

Tredjepartscookies

Tredjepartscookies är cookies som en extern part placerar i din enhet via inbäddat innehåll eller använder en delningsknapp från Facebook eller Youtube. Värdskap i Väst.se hanterar inte dessa cookies, läs mer på respektive hemsida för tredje part för mer information om hur dessa hanteras:

• Facebook
• Google+

Dina rättigheter

Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att begära och erhålla information en gång per år om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan även begära att dina personuppgifter raderas (kan tillgodoses såvida radering inte strider mot rättslig skyldighet), be oss rätta eventuella felaktigheter och begränsa användningen av uppgifterna. Du har även rätt att ge in klagomål till Datainspektionen om du anser att personuppgiftsbehandlingen inte uppfyller lagenliga krav enligt GDPR.

Vi tackar för ditt förtroende och hoppas att du känner dig trygg med vår Integritetspolicy. Om någonting är oklart så kontakta oss gärna, det gör du enkelt via ett mail till vardskapivast@gmail.com

Du kan läsa mer om GDPR här: datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/